Pytanie 4

Na skrzyżowaniu obok:

A jako pierwszy pojedzie jadący na wprost pojazd nr 3,
B pojazd nr 2 ma pierwszeństwo przejazdu,
C pierwszy może jechać pojazd z nr 1, ponieważ skręca w prawo.