Pytanie 1

Na tym skrzyżowaniu:

A jako ostatni pojedzie pojazd z nr 4,
B pojazd nr 1 ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi nr 2,
C kolejność przejazdu to: 2, 3, 4, 1.