Pytanie 9

Na takim skrzyżowaniu:

A kolejność przejazdu to: 2, 1, 3,
B motorowerzysta może ruszyć, jak tylko przejazdą pojazdy nr 2 i 3,
C pojazd 3 ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi nr 2.