Pytanie 7

W tej sytuacji ostatni opuści rondo pojazd z nr:

A 3,
B 2,
C 1.