Pytanie 8

Na takim skrzyżowaniu:

A motorowerzysta pojedzie dopiero na samym końcu,
B kolejność przejazdu to: 1,3,2
C motorowerzysta pojedzie pierwszy, ponieważ przejeżdża skrzyżowanie na wprost.