Pytanie 7

W przedstawionej obok sytuacji:

A kolejność przejazdu to: 4 i 2, 1, 3,
B kierujący motorowerem musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu tylko tramwajowi z nr 4,
C samochód z nr 3 pojedzie jako trzeci.