Pytanie 4

W tej sytuacji:

A za chwilę zapali się czerwone światło dla pojazdu szynowego, a zielone dla pozostałych,
B obowiązuje zasada prawej strony,
C kolejność przejazdu to: 3,1,2 - zgodnie z ruchem wskazówek zegara