Pytanie 2

W tej sytuacji kierujący pojazdem nr 1:

A musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu obu pojazdom,
B musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu tylko pojazdowi nr 2,
C po zatrzymaniu się przed skrzyżowaniem ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2 i 3.