Test numer 6 - tryb nauki


4 ) Znak ten oznacza, że z drogi tej:
a) mogą korzystać kierujący wszelkimi rowerami, włącznie z wózkami rowerowymi  
b) są obowiązani korzystać kierujący rowerami  
c) są obowiązani korzystać kierujący rowerami wielośladowymi o szerokości ponad 0,9 metra  

5 ) Znak ten:
a) bezwzględnie zabrania wyprzedzania  
b) rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych  
c) rozdziela pasy ruchu o tym samym kierunku  

6 ) Dopuszcza się zawracanie na:
a) skrzyżowaniu lub miejscu do tego przeznaczonym znajdującym się na drodze ekspresowej  
b) moście, wiadukcie, w tunelu lub drodze jednokierunkowej  
c) autostradzie i drodze ekspresowej  

  Dalej