Test numer 4 - tryb nauki


7 ) Który ze znaków informuje o pierwszeństwie na zwężonym odcinku drogi?

8 ) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 2  
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3  
c) pojedzie jako pierwszy  

9 ) Dojeżdżając do przystanku tramwajowego z wysepką, na którym stoi tramwaj, kierujący rowerem:
a) powinien zawsze zatrzymać się na wysokości pierwszego wagonu tramwajowego  
b) musi zawsze zatrzymać się przed przejściem dla pieszych prowadzącym na wysepkę  
c) może przejechać bez zatrzymywania się obok przystanku  

  Dalej