Test numer 3 - tryb nauki


13 ) W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca:
a) 3 - 2 - 1 - 4  
b) 3 - 4 - 1 - 2  
c) 2 - 1 - 4 - 3  

14 ) Widząc ten znak, rowerzysta:
a) w odległości nie większej niż 10 metrów od znaku może spodziewać się przekraczania jezdni przez pieszych  
b) jest ostrzegany o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych  
c) ma pierwszeństwo przejazdu przed pieszym na najbliższym przejściu dla pieszych  

15 ) Najwłaściwszym sposobem zatamowania krwotoku tętniczego z przedramienia jest:
a) zgięcie kończyny w stawie łokciowym  
b) nałożenie opaski uciskowej  
c) nałożenie opatrunku uciskowego