Test numer 3 - tryb nauki


4 ) Ten znak ostrzega o:
a) skrzyżowaniu drogi głównej z drogą podporządkowaną  
b) miejscu częstego występowania wypadków drogowych  
c) skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami  

5 ) Rowerzysta widzc ten znak:
a) nie może zawrócić tylko na najbliższym skrzyżowaniu  
b) nie może zawrócić na odcinku od ustawienia tego znaku do skrzyżowania i na skrzyżowaniu  
c) nie może skręcić w lewo na skrzyżowaniu  

6 ) Pieszy może korzystać z drogi przeznaczonej tylko dla rowerów:
a) zawsze, gdyż łatwo może ustąpić miejsca kierującym rowerami  
b) jedynie wtedy, gdy po tej drodze nie poruszają się rowerzyści  
c) jedynie w razie braku chodnika lub pobocza, albo niemożności korzystania z nich, ma przy tym obowiązek ustąpienia kierującym rowerami  

  Dalej