Test numer 30 - tryb nauki


10 ) W tej sytuacji kolejność przejazdu jest następująca:
a) 3 - 4 - 1 - 2  
b) 3 - 1 - 2 - 4  
c) 3 - 1 - 4 - 2  

11 ) Piesi idący po jezdni są zobowiązani iść:
a) dowolną stroną jezdni  
b) pojedynczo, lub wyjątkowo - dwóch pieszych może iść obok siebie po lewej stronie jezdni  
c) tylko prawą stroną jezdni  

12 ) Wymijanie to między innymi przejeżdżanie obok pojazdu:
a) nie poruszającego się  
b) poruszającego się w tym samym kierunku  
c) poruszającego się w kierunku przeciwnym  

  Dalej