Test numer 2 - tryb nauki


7 ) Który z tych znaków zobowiązuje rowerzystę do ustąpienia pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu?

8 ) W tej sytuacji rowerzysta z numerem 1:
a) jedzie pierwszy  
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z nr 3  
c) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 2  

9 ) Holowanie roweru przez kierującego innym rowerem:
a) jest dozwolone, jeżeli holowany rower jest niesprawny technicznie, np. ma zerwany łańcuch  
b) jest dozwolone, pod warunkiem że kierujący rowerem ciągnącym, ma ukończone 13 lat  
c) jest niedopuszczalne  

  Dalej