Test numer 27 - tryb nauki


13 ) W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 3  
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3  
c) jedzie jako pierwszy  

14 ) Rowerzysta widząc ten znak:
a) nie może skręcić w prawo  
b) może skręcić w prawo na najbliższym skrzyżowaniu  
c) ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony  

15 ) Którą z wymienionych czynności należy wykonać przed przybyciem lekarza na miejsce wypadku?
a) podanie środków przeciwbólowych poszkodowanym  
b) zatamowanie krwotoków i opatrzenie ran  
c) nastawienie i unieruchomienie kości