Test numer 23 - tryb nauki


10 ) Na tym skrzyżowaniu:
a) kolejność będzie następująca: 3 - 1 - 2  
b) rowerzysta pojedzie pierwszy  
c) najpierw pojedzie tramwaj - ma zawsze pierwszeństwo  

11 ) Kierującemu rowerem zabrania się:
a) jazdy z tylko jednym sprawnym hamulcem  
b) poruszania się po drodze o zmierzchu  
c) przejeżdżania przez jezdnię wdłuż po przejściu dla pieszych  

12 ) Wyprzedzanie pojazdu szynowego powinno się odbywać:
a) z prawej lub lewej strony - jak wygodniej  
b) tylko z jego prawej strony  
c) tylko z jego lewej strony  

  Dalej