Test numer 23 - tryb nauki

Zaznacz pole    przy wybranej przez siebie odpowiedzi.
W wyskakującym okienku dowiesz się, czy znasz odpowiedź wraz z krótkim komentarzem.

Znajdziesz tutaj te same pytania, co w teście na egzamin teoretyczny, ale poustawiane w innej kolejności.


P O W O D Z E N I A !

1 ) Kierującemu rowerem zabrania się wyprzedzania innego rowerzysty jadącego po jezdni:
a) na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi  
b) bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany  
c) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia  

2 ) Skrzyżowanie na którym nie ma znaków drogowych i sygnalizatorów świetlnych, nazywamy:
a) skrzyżowaniem dróg równoległych  
b) skrzyżowaniem dróg równorzędnych  
c) skrzyżowaniem dróg prostopadłych  

3 ) Liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:
a) 5  
b) 10  
c) 15  

  Dalej