Test numer 22 - tryb nauki


13 ) Na tym skrzyżowaniu:
a) kolejno¶ć będzie następuj±ca: 3 - 2 - 1  
b) najpierw pojedzie tramwaj - ma zawsze pierwszeństwo  
c) rowerzysta pojedzie pierwszy  

14 ) Kieruj±cy rowerem, widz±c sygnał zamieszczony obok:
a) może skręcić w lewo  
b) może skręcić w prawo po upewnieniu się, że nie spowoduje utrudnienia ruchu  
c) nie może skręcić w prawo  

15 ) W razie uczestnictwa w wypadku drogowym, gdy s± poszkodowani, rowerzysta powinien:
a) udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej  
b) odjechać - bez uprawnień nie wolno opatrywać rannych  
c) usun±ć niezwłocznie pojazdy z jezdni