Test numer 22 - tryb nauki

Zaznacz pole    przy wybranej przez siebie odpowiedzi.
W wyskakującym okienku dowiesz się, czy znasz odpowiedź wraz z krótkim komentarzem.

Znajdziesz tutaj te same pytania, co w teście na egzamin teoretyczny, ale poustawiane w innej kolejności.


P O W O D Z E N I A !

1 ) Rowerzysta wjeżdżając z drogi żwirowej:
a) jest włączającym się do ruchu  
b) ma obowiązek zawsze się zatrzymać  
c) ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony  

2 ) Rowerzyście zabrania się:
a) jazdy po jezdni obok innego rowerzysty  
b) czepiania się innych pojazdów  
c) korzystania z chodnika w każdych okolicznościach  

3 ) Upewnienie się, czy nadjeżdża pociąg, obowiązuje podczas przejeżdżania:
a) tyko wtedy, gdy przejazd jest oznakowany znakiem "STOP"  
b) przez każdy przejazd kolejowy  
c) tylko przez przejazd kolejowy, który nie jest wyposażony w urządzenia zabezpieczające  

  Dalej