Test numer 20 - tryb nauki

Zaznacz pole    przy wybranej przez siebie odpowiedzi.
W wyskakującym okienku dowiesz się, czy znasz odpowiedź wraz z krótkim komentarzem.

Znajdziesz tutaj te same pytania, co w teście na egzamin teoretyczny, ale poustawiane w innej kolejności.


P O W O D Z E N I A !

1 ) 12-latkowi, kierującemu rowerem zabrania się:
a) jazdy po alejkach parkowych  
b) wyprzedzania innych uczestników ruchu drogowego  
c) jazdy z tylko jednym sprawnie działającym hamulcem  

2 ) Rowerzysta może jeździć po jezdni:
a) tylko wtedy, gdy brak jest pobocza, nie nadaje się ono do jazdy, lub ruch roweru utrudniałby ruch pieszych  
b) zawsze  
c) zawsze wtedy, kiedy brak jest ścieżki (drogi) dla rowerów  

3 ) Nie wymaga się posiadania karty rowerowej od osoby, która ukończyła:
a) 17 lat  
b) 18 lat  
c) 13 lat  

  Dalej