Test numer 2 - tryb nauki

Zaznacz pole    przy wybranej przez siebie odpowiedzi.
W wyskakującym okienku dowiesz się, czy znasz odpowiedź wraz z krótkim komentarzem.

Znajdziesz tutaj te same pytania, co w teście na egzamin teoretyczny, ale poustawiane w innej kolejności.


P O W O D Z E N I A !

1 ) Kierujący rowerem ma obowiązek:
a) cały czas podczas jazdy trzymać kierownicę oburącz  
b) jeździć rowerem tylko w dzień  
c) korzystać ze ścieżek dla rowerów  

2 ) W tej sytuacji:
a) pieszy nr 2 musi przepuścić samochód  
b) wszyscy piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami  
c) jedynie pieszy z nr. 1 ma pierwszeństwo przed pojazdem  

3 ) Włączanie się do ruchu to:
a) wjazd na skrzyżowanie po zapaleniu się zielonego światła  
b) wyjazd z podwórka na drogę główną  
c) dalsza jazda po przepuszczeniu pieszych  

  Dalej