Test numer 1 - tryb nauki


7 ) Który z tych znaków dotyczy również szkół?

8 ) W tej sytuacji kierujący motocyklem:
a) jedzie ostatni  
b) jedzie pierwszy  
c) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 2  

9 ) W świetle Kodeksu Drogowego nie jest pieszym osoba, która:
a) pcha rower  
b) pcha wózek inwalidzki  
c) wykonuje na drodze czynności przewidziane odrębnymi przepisami - np. kieruje ruchem na skrzyżowaniu lub przeprowadza dzieci przez jezdnię  

  Dalej