Test numer 19 - tryb nauki


13 ) Na tym skrzyżowaniu:
a) obowiązuje zasada prawej strony  
b) kolejność będzie następująca: 2-1-3  
c) rowerzysta pojedzie pierwszy  

14 ) Znak ten:
a) oznacza, że zbliżamy się do drogi z pierwszeństwem przejazdu  
b) oznacza skrzyżowanie - wlot drogi jednokierunkowej  
c) umożliwia skręcanie na najbliższym skrzyżowaniu w lewo  

15 ) Przy podejrzeniu złamania kończyny należy:
a) sprawdzić zakres ruchów nieprawidłowych  
b) przystąpić do unieruchomienia kończyny  
c) poruszyć kończyną w celu sprawdzenia czy jest złamana