Test numer 19 - tryb nauki

Zaznacz pole    przy wybranej przez siebie odpowiedzi.
W wyskakującym okienku dowiesz się, czy znasz odpowiedź wraz z krótkim komentarzem.

Znajdziesz tutaj te same pytania, co w teście na egzamin teoretyczny, ale poustawiane w innej kolejności.


P O W O D Z E N I A !

1 ) Zabrania się zatrzymywania roweru:
a) na parkingu w strefie zamieszkania  
b) na chodniku  
c) na przejeździe tramwajowym  

2 ) Najkrótsza droga hamowania jest przy wykorzystaniu:
a) dwóch hamulców jednocześnie  
b) hamulca tylniego  
c) hamulca przedniego  

3 ) Szczególna ostrożność w ruchu drogowym polega na:
a) przechodzeniu przez jezdnię tylko na wyznaczonym przejściu  
b) zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania do warunków i sytuacji na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie  
c) bardzo powolnej jeździe przez skrzyżowanie  

  Dalej