Test numer 15 - tryb nauki


7 ) Który z tych znaków informuje o przejeździe dla rowerzystów?

8 ) W tej sytuacji rowerzysta z numerem 1:
a) ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi z nr 2  
b) jedzie ostatni  
c) jedzie jako pierwszy  

9 ) Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów:
a) jest dozwolone wyłącznie na obszarze niezabudowanym na drogach dwujezdniowych w razie braku chodnika lub pobocza  
b) jest zawsze zabronione  
c) jest dozwolone w razie braku chodnika lub pobocza, albo niemożności korzystania z nich i pod warunkiem ustępowania miejsca rowerom  

  Dalej