Test numer 14 - tryb nauki

Zaznacz pole    przy wybranej przez siebie odpowiedzi.
W wyskakującym okienku dowiesz się, czy znasz odpowiedź wraz z krótkim komentarzem.

Znajdziesz tutaj te same pytania, co w teście na egzamin teoretyczny, ale poustawiane w innej kolejności.


P O W O D Z E N I A !

1 ) Rowerzysta wjeżdżając z drogi rowerowej na pobocze:
a) ma pierwszeństwo przed pieszymi  
b) włącza się do ruchu  
c) ma pierwszeństwo przed znajdującymi się tam rowerzystami  

2 ) Kierującemu rowerem zabrania się:
a) wyprzedzania innych uczestników ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg równorzędnych  
b) jazdy z tylko jednym sprawnie działającym hamulcem  
c) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu  

3 ) W warunkach normalnej przejrzystości powietrza, rowerzysta jest obowiązany używać świateł (stanowiących obowiązkowe wyposażenie roweru) podczas jazdy:
a) przez całą dobę, w okresie od 1 października do ostatniego dnia lutego  
b) w tunelu  
c) przez całą dobę, w ciągu całego roku  

  Dalej