Test numer 12 - tryb nauki


10 ) W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca:
a) 2 - 3 - 1  
b) 3 - 1 - 2  
c) 3 - 2 - 1  

11 ) Wyprzedzanie z prawej strony pojazdu jest:
a) możliwe tylko w określonych warunkach  
b) zawsze zabronione  
c) zawsze dozwolone  

12 ) Czy kierujący rowerem musi zawsze zastosować się do znaku "zakaz wjazdu motorowerów":
a) nie  
b) tak, ale tylko w obszarze zabudowanym  
c) tak  

  Dalej