Test numer 11 - tryb nauki


10 ) W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca:
a) 3-1-2  
b) 3-2-1  
c) 2-3-1  

11 ) Przejeżdżając obok przystanku tramwajowego z wysepką, do której prowadzi przejście, kierujący:
a) może przejechać obok przystanku bez zatrzymania  
b) powinien zatrzymać pojazd obok wysepki, na czas postoju tramwaju  
c) powinien zawsze zatrzymać pojazd przed przejściem dla pieszych  

12 ) Postój pojazdu jest dozwolony:
a) na pasie oddzielającym między jezdniami  
b) na ulicy jednokierunkowej (na obszarze zabudowanym)  
c) na moście, wiadukcie, w tunelu  

  Dalej