Test numer 9 - tryb nauki


13 ) W tej sytuacji kieruj±cy rowerem z numerem 1:
a) jedzie jako pierwszy  
b) ma pierwszeństwo przed tramwajem z numerem 2  
c) ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 3  

14 ) Ten znak to:
a) miejsce parkingowe  
b) miejsce wył±czone z ruchu wszelkich pojazdów  
c) linia oznaczaj±ca przystanek komunikacji publicznej  

15 ) W razie uczestnictwa w wypadku drogowym, gdy s± ofiary rowerzysta powinien:
a) odjechać - bez uprawnień nie wolno opatrywać rannych  
b) udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej  
c) usun±ć niezwłocznie pojazdy z jezdni