Test numer 8 - tryb nauki

Zaznacz pole    przy wybranej przez siebie odpowiedzi.
W wyskakującym okienku dowiesz się, czy znasz odpowiedź wraz z krótkim komentarzem.

Znajdziesz tutaj te same pytania, co w teście na egzamin teoretyczny, ale poustawiane w innej kolejności.


P O W O D Z E N I A !

1 ) Karta rowerowa uprawnia do kierowania:
a) motorowerem  
b) rowerem  
c) quadem lekkim, jeśli kierujący nie przekracza prędkości 30 km/h  

2 ) Rowerzyście zabrania się zawracania:
a) wszędzie  
b) na skrzyżowaniu dróg  
c) w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze, lub ruch ten utrudnić  

3 ) Przechodzenie przez jezdnię jest zabronione:
a) na skrzyżowaniach  
b) bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem, w tym również na przejściach dla pieszych  
c) w miejscach oddalonych powyżej 100 metrów od przejścia dla pieszych  

  Dalej