Test numer 7 - tryb nauki


13 ) W tej sytuacji kieruj±cy rowerem z numerem 1:
a) ustępuje pierwszeństwa tramwajowi z numerem 2  
b) jedzie jako drugi  
c) ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 3  

14 ) Przedstawiony znak informuje o:
a) nakazie jazdy na najbliższym skrzyżowaniu na wprost lub w prawo z zajmowanego pasa ruchu  
b) rozwidleniu jezdni na dwa kierunki jazdy  
c) zakazie jazdy na wprost dla pojazdów jedno¶ladowych  

15 ) Jeżeli ofiara wypadku ma tętno, lecz nie oddycha, to należy:
a) nie dotykać ofiary, wezwać pomoc  
b) udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu, rozpocz±ć sztuczne oddychanie metod± usta-usta  
c) natychmiast rozpocz±ć masaż serca i sztuczne oddychanie