Test numer 6 - tryb nauki


7 ) Który znak informuje o pierwszeństwie dla nadjeżdżających z przeciwka?

8 ) W tej sytuacji kierujący rowerem z numerem 1:
a) jedzie ostatni  
b) ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 3  
c) ustępuje pierwszeństwa tramwajowi z numerem 2  

9 ) Jeżeli na jezdni, w związku z prowadzonymi robotami drogowymi, umieszczone są znaki poziome barwy białej i żółtej, to:
a) oznakowanie barwą żółtą służy tylko pojazdom obsługującym roboty drogowe i nie ma zastosowania wobec innych pojazdów  
b) oznakowanie białą barwą ma zastosowanie w pierwszej kolejności przed oznakowaniem barwą żółtą  
c) oznakowanie barwą żółtą obowiązuje przed oznakowaniem barwą białą  

  Dalej