Test numer 6 - tryb nauki

Zaznacz pole    przy wybranej przez siebie odpowiedzi.
W wyskakującym okienku dowiesz się, czy znasz odpowiedź wraz z krótkim komentarzem.

Znajdziesz tutaj te same pytania, co w teście na egzamin teoretyczny, ale poustawiane w innej kolejności.


P O W O D Z E N I A !

1 ) Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest:
a) dozwolone w dowolnym miejscu, najkrótszą drogą pod warunkiem, że nie zbliża się pojazd szynowy  
b) dozwolone w miejscach do tego wyznaczonych  
c) dozwolone wyłącznie na przejściach z sygnalizacją świetlną  

2 ) Kierujący rowerem nie może wjechać:
a) na drogę ekspresową  
b) na drogę objętą zakazem ruchu pieszych  
c) do strefy zamieszkania  

3 ) Pieszym zabrania się wchodzenia na tory na przejeździe kolejowym, jeżeli:
a) za przejazdem nie ma warunków do kontynuowania ruchu  
b) podnoszenie zapór lub półzapór nie zostało zakończone  
c) opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte  

  Dalej