Test numer 5 - tryb nauki


13 ) W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca:
a) 2 - 3 - 1 - 4  
b) 3 - 1 - 2 - 4  
c) 3 - 2 - 1 - 4  

14 ) Przedstawiony znak oznacza wjazd:
a) do strefy zamieszkania  
b) na obszar zabudowany  
c) na teren objęty ochroną zabytków  

15 ) Jeżeli ofiara wypadku doznała obrażeń nogi, to najlepszym sposobem doraźnego unieruchomienia tej nogi jest:
a) pozostawienie osoby rannej w pozycji leżącej  
b) dowiązanie nogi zdrowej do uszkodzonej szerokimi pasami materiału  
c) dowiązanie do niej gałęzi