Test numer 5 - tryb nauki


7 ) Który znak informuje o zakazie skrętu w prawo?

8 ) W tej sytuacji kieruj±cy rowerem z numerem 1:
a) przejeżdża przed pojazdem z numerem 2  
b) jedzie ostatni  
c) ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 3  

9 ) Kieruj±cy rowerem może wyprzedzić pojazd, który zwalnia i sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo:
a) z jego prawej lub lewej strony  
b) tylko z jego prawej strony  
c) z jego lewej strony  

  Dalej