Test numer 5 - tryb nauki

Zaznacz pole    przy wybranej przez siebie odpowiedzi.
W wyskakującym okienku dowiesz się, czy znasz odpowiedź wraz z krótkim komentarzem.

Znajdziesz tutaj te same pytania, co w teście na egzamin teoretyczny, ale poustawiane w innej kolejności.


P O W O D Z E N I A !

1 ) Kartę rowerową wydaje dziecku, które wykazało się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęło wymagany wiek 10 lat:
a) nauczyciel wychowania komunikacyjnego  
b) dyrektor szkoły  
c) egzaminujący dziecko policjant ruchu drogowego  

2 ) Zasada ruchu prawostronnego polega na tym, że rowerzysta powinien jechać:
a) możliwie blisko prawej krawędzi jezdni  
b) po prawej jezdni  
c) środkiem prawej strony jezdni  

3 ) Kierujący rowerem, poruszając się w strefie zamieszkania, ma obowiązek:
a) poruszać się z prędkością 20 km na godzinę  
b) poruszać się środkiem jezdni  
c) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania, lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu  

  Dalej