Test numer 3 - tryb nauki


7 ) Który ze znaków nie dotyczy przejazdu kolejowego?

8 ) W tej sytuacji kieruj±cy rowerem z numerem 1:
a) jedzie ostatni  
b) ustępuje pierwszeństwa tylko tramwajowi numer 2  
c) ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 3  

9 ) Rowerzysta stwarza zagrożenie w ruchu:
a) wyprzedzaj±c w terenie zabudowanym  
b) trzymaj±c kierownicę tylko jedn± ręk± przy sygnalizowaniu zmiany kierunku jazdy  
c) jad±c nieo¶wietlonym rowerem w nocy  

  Dalej