Test numer 3 - tryb nauki

Zaznacz pole    przy wybranej przez siebie odpowiedzi.
W wyskakującym okienku dowiesz się, czy znasz odpowiedź wraz z krótkim komentarzem.

Znajdziesz tutaj te same pytania, co w teście na egzamin teoretyczny, ale poustawiane w innej kolejności.


P O W O D Z E N I A !

1 ) Dziecko w wieku do lat 7, może przewozić na rowerze w specjalnym siodełku osoba, która:
a) wystarczy, że ukończyła szkołę podstawową  
b) ukończyła 17 lat i posiada kartę rowerową lub prawo jazdy  
c) ukończyła 15 lat i posiada kartę rowerową lub prawo jazdy AM  

2 ) Kierującemu rowerem zabrania się:
a) przejeżdżać w poprzek przez przejście dla pieszych  
b) zmieniać pasy ruchu na jezdni  
c) włączać się do ruchu bez wcześniejszego zasygnalizowania zamiaru  

3 ) Kierujący rowerem może:
a) jechać po drodze przeznaczonej tylko dla pieszych  
b) jechać nie trzymając w rękach kierownicy  
c) przewozić inną osobę  

  Dalej