Test numer 2 - tryb nauki


13 ) W tej sytuacji pierwszy przez skrzyżowanie przejedzie:
a) pojazd numer 2  
b) pojazd numer 3  
c) pojazd numer 1  

14 ) Co oznacza przedstawiony znak:
a) przej¶cie dla pieszych - pasy  
b) miejsce na jezdni wył±czone z ruchu pojazdów  
c) przejazd dla rowerzystów  

15 ) Jeżeli konieczne jest unieruchomienie złamanej kończyny, to należy unieruchomić:
a) wył±cznie najbliższy złamaniu staw  
b) miejsce złamania i najbliższe stawy
c) jedynie samo miejsce złamania