Test numer 2 - tryb nauki


4 ) Przedstawiony znak ostrzega o:
a) miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy  
b) zbliżaniu się do odcinka drogi z dwoma jezdniami  
c) miejscu, w którym pierwszeństwo mają pojazdy nadjeżdżające z przeciwka  

5 ) Znak ten:
a) dotyczy tylko jezdni  
b) dotyczy tylko rowerów jednośladowych  
c) dotyczy rowerów jedno i wielośladowych  

6 ) Kierującemu rowerem zabrania się:
a) trzymać w określonych sytuacjach kierownicę tylko jedną ręką  
b) kierować rowerem wieloosobowym nie mając ukończonych 17 lat  
c) przewozić zakupy na bagażniku  

  Dalej