Test numer 20 - tryb nauki


13 ) Na tym skrzyżowaniu:
a) kolejność będzie następująca: 3 - 1 - 2  
b) najpierw pojadą oba samochody  
c) rowerzysta pojedzie pierwszy  

14 ) Ten znak na sygnalizatorze nie dotyczy:
a) skręcających w prawo  
b) skręcających w lewo  
c) jadących prosto  

15 ) Stosowanie opaski uciskowej:
a) powinno mieć miejsce zawsze w przypadku zranienia lub oparzenia skóry  
b) powinno mieć miejsce zawsze w przypadku krwawienia  
c) jest konieczne przy obcięciu lub zmiażdżeniu kończyny