Test numer 19 - tryb nauki


7 ) Który znak informuje o pierwszeństwie przejazdu?

8 ) W tej sytuacji kolejność jest następująca:
a) 2 - 1 - 3  
b) 3 - 2 - 1  
c) 3 - 1 - 2  

9 ) Jeżeli sygnalizator umieszczony jest po prawej stronie jezdni, to zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału czerwonego może nastąpić:
a) przed linią zatrzymania, w razie jej braku - przed sygnalizatorem  
b) za linią zatrzymania  
c) na środku drogi poprzecznej  

  Dalej