Test numer 18 - tryb nauki

Zaznacz pole    przy wybranej przez siebie odpowiedzi.
W wyskakującym okienku dowiesz się, czy znasz odpowiedź wraz z krótkim komentarzem.

Znajdziesz tutaj te same pytania, co w teście na egzamin teoretyczny, ale poustawiane w innej kolejności.


P O W O D Z E N I A !

1 ) Kierujący rowerem:
a) ma obowiązek poruszać się po jezdni  
b) może jechać tuż za poprzedzającym pojazdem  
c) powinien jechać z prędkością nie utrudniającą jazdy innym kierującym  

2 ) Kierujący rowerem, przejeżdżając przez chodnik lub drogę (ścieżkę) dla pieszych, jest obowiązany:
a) jechać powoli i ustępować pierwszeństwa pieszym  
b) zatrzymać się na chwilę przed chodnikiem lub drogą (ścieżką) dla pieszych  
c) zadzwonić, gdy zauważy w pobliżu pieszego  

3 ) Kierujący rowerem, korzystając w czasie jazdy z telefonu komórkowego w sposób wymagający trzymania słuchawki w ręce:
a) nie narusza przepisów, bo przecież trzyma jedną rękę na kierownicy  
b) postępuje niezgodnie z przepisami  
c) nie narusza przepisów, bo zakaz korzystania z telefonu komórkowego dotyczy tylko kierujących samochodami  

  Dalej