Test numer 16 - tryb nauki


13 ) W tej sytuacji motorowerzysta z numerem 1:
a) jedzie jako drugi  
b) jedzie ostatni  
c) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z nr 2  

14 ) Znak ten:
a) dotyczy tylko obszaru zabudowanego  
b) wskazuje miejsce, w którym pieszy powinien, z zachowaniem szczególnej ostrożności, przekroczyć jezdnię  
c) zapewnia pieszemu bezpieczeństwo podczas przechodzenia przez jezdnię w każdej sytuacji  

15 ) Jedną z przyczyn niedrożności dróg oddechowych u nieprzytomnych ofiar wypadku jest:
a) skurcz mięśni powodujących zaciśnięcie szczęk  
b) zapadający się na dno gardła język  
c) utrata przytomności