Test numer 16 - tryb nauki


7 ) Który znak oznacza drogę jednokierunkową?

8 ) W tej sytuacji rowerzysta z numerem 1:
a) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z nr 2  
b) jedzie jako pierwszy  
c) jedzie ostatni  

9 ) Rowerzyście zabrania się wyprzedzania traktora jadącego po jezdni:
a) jeżeli traktor ciągnie przyczepę  
b) na drodze, wzdłuż której nie ma pobocza  
c) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia  

  Dalej