Test numer 16 - tryb nauki

Zaznacz pole    przy wybranej przez siebie odpowiedzi.
W wyskakującym okienku dowiesz się, czy znasz odpowiedź wraz z krótkim komentarzem.

Znajdziesz tutaj te same pytania, co w teście na egzamin teoretyczny, ale poustawiane w innej kolejności.


P O W O D Z E N I A !

1 ) Rowerzyście, który jest wyprzedzany przez inny pojazd, zabrania się:
a) trzymania kierownicy tylko jedną ręką  
b) zwalniania w czasie wyprzedzania  
c) zwiększania prędkości w czasie wyprzedzania  

2 ) Kierujący rowerem w strefie zamieszkania jest obowiązany:
a) utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się tego pojazdu  
b) jechać powoli, z prędkością nie większą niż prędkość pieszego  
c) ostrzegać wszystkich pieszych przy pomocy sygnału dźwiękowego  

3 ) Kierujący rowerem zbliżając się do oznaczonego przystanku autobusowego na obszarze zabudowanym, z którego rusza autobus, jest obowiązany:
a) zatrzymać się na chodniku  
b) zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu autobusem włączenie się do ruchu, jeśli ten sygnalizuje taki zamiar  
c) zwiększyć prędkość, aby jak najszybciej minąć autobus i przystanek  

  Dalej