Test numer 15 - tryb nauki


13 ) W tej sytuacji kolejność przejazdu jest następująca:
a) 3 - 1 - 2 - 4  
b) 3 - 1 - 4 - 2  
c) 3 - 2 - 4 - 1  

14 ) Kierujący rowerem widząc ten znak:
a) jest ostrzegany o skrzyżowaniu z drogą jednokierunkową  
b) jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi z prawej strony  
c) ma pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony  

15 ) Czy osobę ranną można pozostawić na miejscu wypadku drogowego samą?
a) jeśli nie zemdlał, możemy go zostawić samego  
b) zostawiamy rannego, gdy trzeba udać się po środki opatrunkowe  
c) rannego zawsze staramy się zostawić pod opieką, ponieważ jego stan w każdej chwili może się pogorszyć