Test numer 15 - tryb nauki

Zaznacz pole    przy wybranej przez siebie odpowiedzi.
W wyskakującym okienku dowiesz się, czy znasz odpowiedź wraz z krótkim komentarzem.

Znajdziesz tutaj te same pytania, co w teście na egzamin teoretyczny, ale poustawiane w innej kolejności.


P O W O D Z E N I A !

1 ) Rowerzysta korzystający z drogi, na której znajdują się dwa pasy ruchu w jednym kierunku i wzdłuż której nie ma pobocza ani drogi dla rowerów, jest obowiązany:
a) korzystać z pasa ruchu, na którym jest mniej pojazdów  
b) jechać jezdnią możliwie blisko jej prawej krawędzi  
c) korzystać z pasa ruchu rzadziej uczęszczanego przez ciężarówki  

2 ) Rowerzysta wjeżdżający na pobocze z parkingu ustępuje pierwszeństwa:
a) tylko motorowerom  
b) tylko osobom pieszym i rowerzystom  
c) wszystkim pieszym i kierującym poruszającym się poboczem  

3 ) Rowerzysta, który porusza się drogą w czasie mgły, jest obowiązany:
a) wyposażyć rower w dodatkowe światło przeciwmgłowe  
b) włączyć światła, w które rower jest wyposażony  
c) gdy nie ma pobocza prowadzić na piechotę rower, jak najbliżej krawędzi jezdni  

  Dalej