Test numer 13 - tryb nauki


13 ) W tej sytuacji kierujący rowerem z numerem 1:
a) jedzie jako pierwszy  
b) ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 4  
c) ustępuje pierwszeństwa tramwajowi z numerem 2  

14 ) Znak ten oznacza:
a) zakaz wjazdu na lewą jezdnię  
b) początek drogi dwujezdniowej  
c) pierwszeństwo wjazdu na zwężony odcinek drogi  

15 ) Pierwsza pomoc w przypadkach oparzeń to:
a) wezwanie na pomoc lekarza  
b) gaszenie płonącej odzieży  
c) unikanie chłodzenia oparzonej skóry