Test numer 12 - tryb nauki


7 ) Który z tych znaków nie należy do znaków informacyjnych?

8 ) W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca:
a) 1 - 3 - 2  
b) 1 - 2 - 3  
c) 3 - 1 - 2  

9 ) Kierujący rowerem, poza obszarem zabudowanym:
a) powinien jechać wyłącznie jezdnią  
b) może jechać dowolnie wybraną częścią drogi  
c) powinien w miarę możliwości jechać poboczem  

  Dalej